Oldal kiválasztása

Akupresszúra tevékenység végzésének minimum feltételei

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek az akupresszúra tevékenységre vonatkozóan

2011.06.09.

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: akupresszúra

Szakmakód megnevezése: 8016

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét a hagyományos kínai orvoslás szabályai szerint végzi, anamnézis felvétele, és egyénre szabott kezelési terv alapján. Az akupresszőr az akupunktúrás pontokat vizsgálja és ujjnyomással vagy más mechanikai hatással kezeli. A kezelés módszerei: akupresszúra, masszázstechnikák, ingerterápiák.

Az ellátás formái

Járóbeteg-szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint az 1. sz. melléklet 2.b) pontjából kiemelve:

– a rendelő tisztaságának, takarításának biztosítása, – textiltisztítás, szennyes-, és tiszta ruha kezelés, amennyiben a tevékenységhez textil lepedőt használnak;- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természet- gyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások.

Speciális követelmények:

Humánerőforrás

– Akupresszőr szakképesítés
– egyéb:

Beküldő szakorvosi/ orvosi – vagy más szakember (pl. pszichológus, stb.) konzultációs lehetőség,

egyéb segítők:

– Nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

– Fertőtleníthető, lemosható, megfelelő magasságú kezelőágy/ vagy tornaszőnyeg,

– egyszer használatos papírlepedő vagy betegenként biztosított tiszta lepedő.

Dokumentáció:

– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

– továbbá a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. számú melléklete a természet-gyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatoknak való megfelelés

Egyéb követelmények:

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek, különös tekintettel az alábbiakra:

– a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, mely írásban is szabályozott kell legyen,
– a kezelések során alkalmazott szerek (olajok, krémek, stb) felhasználása és tárolása biztosítsa a fertőzések átvitelének megakadályozását,
– amennyiben szükséges, a steril anyag ellátás: vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen, előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás,
– a munka-, és tűzvédelmi előírások betartása.

Forrás:  ÁNTSZ