Oldal kiválasztása
IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei

1.1. Iskolai végzettség:

– középiskolai végzettség.

1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.

1.3. Akupresszőr képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.

1.4. Igazolt szakmai gyakorlat

– 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,

– 1 hét távolkeleti mozgásoktató mellett,

– 2 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben.

A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, a távolkeleti mozgásoktató mellett, a hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.

A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.

2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:

A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.

3. *  A szakmai vizsga részei

3.1. Szakmai gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.

A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:

– adott személyen előre bejelölt pontok meghatározása, masszázstechnikájának bemutatása,

– szóban megnevezett pontok helyének megmutatása élő személyen (lehet saját magán is) és masszázstechnikája,

– egy adott beteg teljes körű állapotfelmérése; itt a klienssel kialakított kapcsolatot is kell értékelni,

– egyéb technikai eszközök használata (moxa, köpöly stb.).

3.2. Szakmai elméleti vizsga

Témakörei:

– Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana, diagnosztikája és kezelési elvei.

– Betegségek kezelése az akupresszőr gyakorlatban.

– Egyéb technikai eszközök használatának elmélete.

– Kínai masszázs alapjai.

– Etikai ismeretek.

3.2.1. Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.

3.2.2. Szóbeli vizsga

Célja:

– a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;

– a szakmai elméleti ismeretek tudásszintjének felmérése.

A szóbeli vizsga során a fenti témakörökben kérdéseket kell megválaszolni:

– a kínai masszázs története és főbb iskolái;

– a masszázs hatékonyságának alapjai (a Yin és a Yang regulációja, az akupunktúrás csatornák, a Qi, a vér és a szervek kapcsolata, az izmok, ínak, csontok és ízületek masszázsa, az erősítő és szétoszlató masszázs funkciók, a masszázs mechanikájának tanulmányozása);

– a Yi Jin Jing és a Shaolin Neigong iskolák szerinti masszázstechnikák;

– a 14 fővezeték, 8 különleges vezeték, összekötő vezetékek elhelyezkedése;

– a leggyakrabban használt pontok elhelyezkedése, indikációja és masszázstechnikája;

– felnőtt masszázs;

– gyermek masszázs;

– az egyes betegségek szerinti masszírozás;

– önmasszázs egészségmegőrzésre és betegségek gyógyítására;

– a fülpontok anatómiája és indikációi,

– a pontkiválasztás alapjai (pl. „anya-gyermek” szabály);

– az állapotfelmérés módszerei;

– kezelési elvek és pontválasztás, kezelési technika megválasztása;

– kínai masszázs alapjai és használata.

A konkrét szakmai tételeket az ÁEEK adja ki.

4. *  A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgázók teljesítményének értékelését az ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.