Oldal kiválasztása
I. A szakképesítésre vonatkozó adatok

1. Szakképesítés megnevezése: alternatív mozgás- és masszázsterapeuta

2. Képzés formája: iskolarendszeren kívüli

II. A szakképesítés munkaterülete

A munkaterület rövid, jellemző leírása:

A mozgás- és masszázsterapeuta a nyugati medicina szerinti diagnózis alapján speciális természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek elvégzése után, olyan, a távol-keleti gyógyászatban ismert mozgássorok végzésére tanítja meg betegét/kliensét, amelyek annak gyógyulását/egészségmegőrzését mint kiegészítő gyógymód szolgálja. Kompetencia szintjén masszázsterápiát végez.

A mozgás- és masszázsterapeuta dolgozhat rendelőben vagy csoportos mozgásprogramok vezetésére alkalmas teremben, tornateremben.

III. A szakképesítés szakmai követelményei

1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

– Természetgyógyászati nómenklatúrát alkalmaz.

– Betartja kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint.

– Tevékenysége során alkalmazza a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit.

– Munkája során felhasználja az alternatív mozgás- és masszázsterápia ismereteit.

– Munkája során alkalmazza anatómiai, élettani, kórtani és elsősegély nyújtási ismereteit.

– Tevékenysége során alkalmazza klinikai alapismereteit.

Alapfeladatok:

– Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az etikai normák szerint végzi.

– Kommunikációs feladatok végzése.

– Dokumentációs feladatok végzése.

– Munkájával kapcsolatos fertőtlenítő eljárásokat végez, betartja a higiénés előírásokat.

– Biztonságos és folyamatos működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket biztosít.

Speciális feladatok:

– Anamnézis-készítés.

– Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása.

– A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése, és a gyakorlatok betanítása.

– Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése.

– Beteg/kliens megfigyelését végzi a mozgássor, program alatt.

– Masszázsterápia végzése.

2. Követelmények

2.1. A legfontosabb feladatcsoportok követelményei:

A hallgató legyen képes:

– ismertetni és használni a természetgyógyászati nómenklatúrát,

– jogi és etikai ismeretei alapján betartani kompetenciahatárait a természetgyógyászatban előforduló vizsgálati és terápiás módszerek tudományos megítélése és a társszakmák kompetenciái szerint,

– alkalmazni tevékenysége során a klasszikus, modern, népi természetgyógyászati ismereteit,

– felhasználni a hagyományos távol-keleti gyógyászati ismereteit,

– az anamnézis készítéséhez a tevékenység szakszerű végzéséhez legyen képes alkalmazni anatómiai, élettani, kórtani, elsősegély-nyújtási és klinikai ismereteit,

– alkalmazni a masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

2.2. A követelmények szakmai tartalma:

EGÉSZSÉGÜGYI MODUL: megegyezik az akupresszőr szakképesítés egészségügyi moduljával

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI MODUL: megegyezik az akupresszőr szakképesítés természetgyógyászati moduljával

ALAPFELADAT KÖVETELMÉNYEI: megegyezik az akupresszőr szakképesítés alapkövetelményeivel

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK

a) Anamnézis-készítés

A hallgató legyen képes:

– a beteget megfelelően kikérdezni, panaszait megérteni,

– a beteg kínai, illetve ájurvédikus orvosi gondolkodás szerint kikérdezni, a panaszokat értelmezni,

– a dokumentáció és a beteg kikérdezése alapján tájékozódni, hogy a beteg a szükséges orvosi vizsgálatokon részt vesz-e,

– megítélni a kiegészítő diagnosztikai és terápiás módszerek igénybevételének szükségességét.

b) Kezelési terv, a beteg/kliens állapotának megfelelő mozgássor, program felállítása

A hallgató legyen képes:

– az akadémiai vagy a távol-keleti orvosi diagnózis alapján a sérült energiapályák helyreállítása céljából megfelelő gyakorlatokat összeállítani,

– megállapítani a gyakorlatok sorrendiségét, intenzitását, időtartamát az egyén állapotának figyelembevételével,

– a „kínai óra” alkalmazására.

c) A mozgásprogram bemutatása, elméleti hátterének ismertetése és a gyakorlatok betanítása

A hallgató legyen képes:

– a klienset a lehető legrészletesebben felvilágosítani azokról az energetikai folyamatokról, amelyek az aktuális tünetképet előidézték,

– részletesen felvilágosítani az energiatisztulás, -áramlás, -felvétel szükséges módjairól,

– a gyakorlatokat, energiaáramoltatási módszereket pontosan betanítani, és a mozdulatokat, mozdulatsorokat fo1yamatosan ellenőrizni,

– távol-keleti relaxációs technikákat megtanítani,

– az elméleti ismereteket megfelelő szinten átadni,

– az aktuális egészségi állapotnak megfelelő gyakorlatokat bemutatni és betanítani,

– a megfelelő légzéstechnikát alkalmazni, betanítani.

d) Csoportos egészségmegőrző vagy egy speciális betegségcsoportra összeállított mozgásprogram vezetése

A hallgató legyen képes:

– a csoport általános műveltségének, egészségi állapotának megfelelő mozgásprogramot levezetni, közben rövid elméleti előadásokat tartani,

– ellenőrizni, korrigálni az egyéni gyakorlatok végzését és elsajátítását.

e) Masszázsterápia végzése

A hallgató legyen képes alkalmazni masszázsterápiával kapcsolatos ismereteit, elvégezni a masszázsterápiát.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei

1.1. Iskolai végzettség:

– középiskolai végzettség.

1.2. Általános természetgyógyászati ismeretek modul, egészségügyi modul eredményes vizsgával történő teljesítése.

1.3. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzési program, elméleti blokk (alap, speciális modul) teljesítése.

1.4. Igazolt szakmai gyakorlat

– 2 hét orvos-természetgyógyászati rendelőben,

– 1 hét hagyományos kínai orvosi rendelőben, vagy akupunktúrás orvosi rendelőben,

– 2 hét gyógytornász mellett,

– 50 óra valamely alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett.

A szakmai gyakorlat orvos-természetgyógyászati rendelőben, alternatív mozgás- és masszázsterapeuta mellett, hagyományos kínai orvosi, illetve akupunktúra rendelőben végezhető.

A szakmai gyakorlat elvégzéséről szóló igazolást a szakmai vizsgára jelentkezés dokumentumaihoz kell csatolni.

2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:

A III. 2. pontban rögzített szakmai követelmények alapján a jelzett szintek szerint.

3. A szakmai vizsga részei

3.1. Szakmai gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétől, a vizsga helyét az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet jelöli ki.

A gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:

Qi Gong

– A gyakorláshoz szükséges alapvető pozíciók bemutatása (álló, ülő, fekvő). Általános kondícionáló, harmonizáló mozgássor és pozíciók bemutatása.

– Gyakorlatok az öt elem, illetve energiapáholy harmonizálására.

– A nyolc bársonyos gyakorlat – Ba Duan Jin.

– Az öt állat gyakorlata Wu Qing Xi.

– Az egyes ízületekre ható gyakorlatok bemutatása.

Tai Chi Chuan

– A nyolc állás – öt lépés.

– A Yang-iskola öt elemet stimuláló gyakorlatai.

– Elsődlegesen a felső végtagot erősítő mozgáskombinációk. Elsődlegesen az alsó végtagot erősítő mozgáskombinációk.

Do In

– Általános masszázs a pangások oldására.

– Ionizáló masszázs bemutatása, Szedáló masszázs bemutatása.

– Az öt elem harmonizálására szolgáló masszázsok bemutatása.

– A fejmeridiánok pangását oldó/szellemi funkciót javító masszázs.

– A szemfunkciót javító masszázs.

Wai Tan Kung

– Meridiánokra ható gyakorlatok.

– Zang-Fu-kra ható gyakorlatok.

– Ízületekre ható gyakorlatok

– Általános hatású gyakorlatok.

Jóga

– A jóga légzéstechnikáinak bemutatása és magyarázata.

– A gerincre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.

– A keringésre és a hormonrendszerre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.

– A belső szervekre ható ászanák bemutatása, indikációk, kontraindikációk.

Masszázsterápia

– Thai masszázs.

– Yumeiho masszázs.

– Shiatsu.

– Do-in önmasszázs.

A vizsgafeladat összetevő elemei:

Megadott tünetképpel, funkciózavarral rendelkező beteg/kliens számára a hat főtantárgy (Qi Gong, Tai Chi Chuan, Do In, Wai Tan Kung, jóga, masszázsterápia) közül kettőből megfelelő mozgás-, masszázs és légzéskombináció összeállítása és bemutatása.

A gyakorlati vizsga ideje maximum 30 perc.

3.2. Szakmai elméleti vizsga

Témakörei:

– Hagyományos kínai orvoslás elmélete, kórtana.

– A védikus filozófia, különböző jógairányzatok elmélete, az ájurvéda kórtana.

– Állapotfelmérő módszerek a alternatív mozgás- és masszázsterapeuta praxisban.

– Svéd masszázs

= sportos,

= betegség szerinti kezelés.

– Thai masszázs.

– Yumeiho masszázs

– Shiatsu.

– Sneider.

– Alexander technika.

– Relaxációs masszázs.

– Energia masszázs.

– Nemes kővel történő masszázs.

– Do-in önmasszázs.

– Svéd-vízi masszázs-mozgatás.

– Földi-féle nyirokmasszázs.

– Vodder-féle kötőszöveti masszázs.

– Reflexzóna masszázs.

– Akupresszúra masszázs.

– A relaxáció, meditáció, immagináció elméleti alapjai.

– Jogi, etikai ismeretek.

3.2.1. Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a fenti témakörök szakmai követelményei alapján szerkesztett feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatlapot a Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.

3.2.2. Szóbeli vizsga

Célja:

– a tesztvizsga hiányosságainak, hibás válaszainak megbeszélése;

– a szakmai elméleti ismeretek biztos tudásának felmérése.

A szóbeli vizsga során az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni:

– az alternatív mozgás- és masszázsterapeuta kompetenciája,

– a kezelőorvossal való kapcsolattartás,

– más természetgyógyász szakemberekkel való kapcsolattartás,

– a szakma jelentőségének túlhangsúlyozásából eredő veszélyek,

– teendők komplikációk fellépése esetén,

– adminisztráció,

– etikus viselkedés, negatív információk kezelése,

– titoktartási kötelezettség a gyakorlatban.

4. *  A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgázók teljesítményének értékelését az ÁEEK által kiadott vizsgaszabályzat melléklete tartalmazza.