Oldal kiválasztása

Törvények:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

(2) *  A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

a) kötelező szakmacsoportos elméleti,

b) szabadon választható elméleti, és

c) gyakorlati

továbbképzési típusokban kell részt vennie.

(3) Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

(4) *  Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában – figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 113. § (6) bekezdésére – alapnyilvántartási számmal lehet bejelentkezni.

Ezeken a továbbképzéseken a természetgyógyászoknak 5 év alatt 150 kreditpontot kell elérniük, hogy újabb 5 évre megkapják a szakmájuk végzéséhez, betegek ellátásához szükséges jogosultságot.

 

Rendeletek:

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

 

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről

 

28/2010. (V. 12.) EüM rendelet

a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 

40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az étrendkiegészítőkről

 

33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

 

71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet

az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról

 

 

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

 

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről

 

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

 

 

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről