Oldal kiválasztása

Mi számít munkahelyi szexuális zaklatásnak?

Az Európai Parlament és Tanács 2006/54/EK irányelve remekül definiálja ezt nekünk.

 Szexuális zaklatás: szexuális természetű, nemkívánatos magatartás minden formája, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, és különösen amennyiben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt. (…) Szexuális zaklatás továbbá bármilyen kevésbé kedvező bánásmód, amelynek alapja, hogy egy adott személy visszautasítja, vagy tűri az ilyen magatartást.”

A szexuális zaklatás körébe tartoznak a szexista megjegyzések. ezeket senki nem köteles eltűrni sem a magánéletében, sem a munkahelyén.

Legjobb ezeket agresszíven, akár kiabálva, feltűnő módon közölni. Ha nem adunk hangot felháborodásunknak, nem fogja fel a zaklató, hogy sérti a magánéletünket.

Senkinek sincs joga a zaklatáshoz, főleg nem a szexuális természetű zaklatásnak.

Mik lehetnek ezek?

Nem igazából találjuk meg ezeknek a nevesítését, leírását. Sokan az enyhébb eseteket nem is tekintik annak, pedig súlyos lelki sérülések is lehetnek belőle hosszú távon. A zaklatónak nincs empatikus képessége. Föl sem fogja, hogy másik embernek fáj, vagy a másik személyt dühíti. A Btk. által nevesített esetek a súlyos, és elítélendő bűncselekmények körébe tartoznak.

Az enyhébb esetek, amikor az áldozat nem védekezik, mert “bókként” parodizálják a környezetében lévő kollégák. Ha cica-micának, madamnak, vagy kirakat babának titulálnak, ez is megfelel a szexista megjegyzésnek. Határozottan vissza kell utasítani, és nyomatékosan felszólítani az ilyen szavakat használó személyt, hogy tartózkodjon ezektől a megjegyzésektől. Ha az elején nem szólunk, akkor akár bátorításnak is veheti, és tovább fogja folytatni.

Alkalmazható mondatok: Én ezt a megjegyzés, viselkedést stb. meglehetősen sértőnek, bántónak érzem. Határozottan megkérem, megkérlek, hogy ezt a stílust ne alkalmazd velem szemben. Vagy örülnék annak, ha befejeznéd ezt a viselkedést, és a kultúráltabb éned kerülne előtérbe. Természetesen vannak emberek, akiknél nem válik be ez a tipusú figyelmeztetés, és tovább folytatják. Ebben az esetben szólítsuk fel, hogy ha nem fejezi be, feljelentést teszünk ellene a helyi rendőrségen.

Ma már minden rendőrkapitányságnak van emailben történő elérhetősége. Nem kell félnapokat ott ülnünk, bármikor leírhatjuk, mi történt, és munkaidőn kívül is fogadnak emailt. Ha nem vagy biztos, melyik kapitányság az illetékes, akkor is küldd el. Hivatalból átteszik az ügyek az illetékes szervhez.

Gyakori a telefonos zaklatás. Ha egy napon belül többször előfordul, vagy akár hetente ismétlődik. Nem érdemes várni, azonnal megtehetjük a feljelentést a zaklató ellen. Ha ismeretlen számról hív, akkor a rendőrség kideríti a kilétét.

Gyakori a Facebookos zaklatás. Ebben az esetben is kideríthető a személyazonosság. Az emailben, Facebook üzenetben történő zaklatást a legegyszerűbb bizonyítani! Másod ki a beszélgetést, és el is küldheted az illetékes rendőrségnek.

Fontos olyan szakemberhez fordulni, aki lehető legnagyobb segítséget tudja adni.

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) 1993-ban elfogadott Nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló (48/104.) nyilatkozatában megfogalmazott definíció alapján “A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.” A nyilatkozat a családon belüli (közte a tettleges, lelki és szexuális), illetve azon kívüli erőszakot és bántalmazást is e kategóriába sorolja. A nők elleni erőszakos cselekmények megelőzése érdekében kötelezi továbbá a részes államokat igazgatási, polgári- és büntetőjogi szankciók megalkotására. Az ENSZ 2010-ben a részes államok számára jogalkotási kézikönyvet adott ki a nők elleni erőszak felszámolása érdekében, melyben jogalkotási és eljárási ajánlásokat fogalmazott meg.

A nők elleni erőszak fajtái

Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt történhet és történik meg valakivel. Az alábbiakban partnerkapcsolati erőszak legjellegzetesebb példáit soroljuk fel.

Szóbeli (verbális) erőszak

A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés

Lelki erőszak


Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, nő önbizalmának módszeres lerombolása, elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak összetörése, tárgyak összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fenyegetőzés, félelmet keltő viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb kommunikációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, nő zsebeinek/táskájának átkutatása

Testi (fizikai) erőszak

Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, rugdosás, harapás, rázás, égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás, alapvető testi igények és szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítkezés kontrollálása), bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása

Szexuális erőszak

Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés

Gazdasági erőszak

Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fizetésének elvétele, mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös néven levő céggel (Bt., Kft.) való sakkban tartás/zsarolás

Hol kérhetsz segítséget? Vannak egyesületek, ahol a jogi segítségről is kaphatsz útmutatást.

Szexuális zaklatás vagy erőszak ért? Nem a te hibád! Kérj segítséget!

Rendőrség: 107, 112

NANE Egyesület: 06-40-630-006 (hétfő 10-14-ig, szerda 14-18-ig, péntek 10-14-ig), 06-80-505-101 (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18-22-ig)

Fehér Gyűrű Közhasznú Szervezet: 06-1-312-2287, 06-1-472-1161

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: 06-80-205-520

Patent egyesület : A jogsegély elérhetõ telefonon szerdánként 16 és 18 óra között és csütörtökönként 10 és 12 óra között a 06-70-25 25 254 mobilszámon, illetve emailen a jog@patent.org.hu címen folyamatosan.

Ha már régen elszenvedtél hasonlót, és még nem kértél segítséget, akkor a stresszoldó módszereket ajánljuk. A poszttraumás esetek feldolgozása a kineziológiai módszerekkel, Access Bars kezelésekkel megpróbálható.