Oldal kiválasztása
Hogyan történik az állapotfelmérés számítógéppel?

Hogyan történik az állapotfelmérés számítógéppel?

A számítógépes állapotfelmérés a kéz, és a láb ujjain történik. Az akupresszúrás pontok többsége a kéz, és a lábujj körömágy szegleténél helyezkedik el. Az állapotfelmérő műszer segítségével néhány perc alatt fel tudjuk mérni a szervezetünk, testünk energia szintjét. A műszer betegségek diagnózisára nem használható, de tájékoztatást nyújthat, hogy mely szerv betegségére utaló jelek vannak. A számítógépes elemzés során az energia csatornáink, a meridiánok egyensúlyát vizsgálja a műszer. Képet kapunk akár arról is, ha nem megfelelő mennyiségű folyadékot iszunk.

Hogyan történik a mérés? Először egy toll szerű eszközzel nézzük meg az akupresszúrás pontot. Egyszerű hozzáérintés a kézhez, és a lábhoz. A zoknit, harisnyát le kell venni néhány percre.

Energetikai egyensúly

A mérés eredményeit, az energetikai ábrákat, a kínai orvoslás elméletén alapuló 5 elem, szervóra mérést is elküldjük az Ön email címére, ha Ön ezt kéri.

A számítógép a betegségnek, vagy energetikai állapotnak megfelelően fülakupresszúrás pontok kezelését is felajánlja. A további kezelésekre a természetgyógyász rendelőnkben lehetőség van.

 

 

Akupresszúra tevékenység végzésének minimum feltételei

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételek az akupresszúra tevékenységre vonatkozóan

2011.06.09.

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: akupresszúra

Szakmakód megnevezése: 8016

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, betegségmegelőző és egészségnevelő tevékenységét a hagyományos kínai orvoslás szabályai szerint végzi, anamnézis felvétele, és egyénre szabott kezelési terv alapján. Az akupresszőr az akupunktúrás pontokat vizsgálja és ujjnyomással vagy más mechanikai hatással kezeli. A kezelés módszerei: akupresszúra, masszázstechnikák, ingerterápiák.

Az ellátás formái

Járóbeteg-szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint az 1. sz. melléklet 2.b) pontjából kiemelve:

– a rendelő tisztaságának, takarításának biztosítása, – textiltisztítás, szennyes-, és tiszta ruha kezelés, amennyiben a tevékenységhez textil lepedőt használnak;- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természet- gyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások.

Speciális követelmények:

Humánerőforrás

– Akupresszőr szakképesítés
– egyéb:

Beküldő szakorvosi/ orvosi – vagy más szakember (pl. pszichológus, stb.) konzultációs lehetőség,

egyéb segítők:

– Nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

– Fertőtleníthető, lemosható, megfelelő magasságú kezelőágy/ vagy tornaszőnyeg,

– egyszer használatos papírlepedő vagy betegenként biztosított tiszta lepedő.

Dokumentáció:

– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

– továbbá a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. számú melléklete a természet-gyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatoknak való megfelelés

Egyéb követelmények:

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek, különös tekintettel az alábbiakra:

– a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, mely írásban is szabályozott kell legyen,
– a kezelések során alkalmazott szerek (olajok, krémek, stb) felhasználása és tárolása biztosítsa a fertőzések átvitelének megakadályozását,
– amennyiben szükséges, a steril anyag ellátás: vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen, előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás,
– a munka-, és tűzvédelmi előírások betartása.

Forrás:  ÁNTSZ

Akupresszúra

A 11/1997. NM rendelet alapján egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges a jogszabályok által előírt tanfolyamok elvégzése, ill. a vizsgák letétele.

Ide tartozik: Akupresszúra ( pontmasszázs)Alternatív Mozgásterápia, Légzésterápia, Masszázsterápia.

Ezen tevékenységhez előírás az egészségügyi vizsga, természetgyógyász vizsga és a szakvizsga letétele.

Ellenőrizhető az https://www.enkk.hu/index.php/hun/ alap és működési nyilvántartásában.

Forrás: https://kereso.enkk.hu/

Általános tudnivalók – szakdolgozó

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki a tevékenység végzéséhez megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-, és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).

A működési nyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.

Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás csak az Ügyfél kérelmére indul.

Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta, kiállításra kerül részére a működési nyilvántartási igazolvány(kártya), amely igazolja az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultságot.

A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok):

– Működési nyilvántartásba történő első felvétel
– Működési nyilvántartás megújítása
– Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba
– Működési nyilvántartás meghosszabbítása
– Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba
– Működési nyilvántartásból való törlés
– Adatváltozás bejelentése
– Felügyelet melletti munkavégzés bejelentése
– Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A www.enkk.hu honlapon (lásd Nyomtatványok almenüpont) megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Kérelem formanyomtatványt az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) ügyfélszolgálatán is igényelhet ügyfélfogadási időben.

ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A https://adatlap.enkk.hu címen megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Az Ügyfélnek az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

– A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása (e-mailben történő megküldése nem lehetséges).
A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

 

AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)

A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.

Az eljárási díj befizethető:

a) Banki átutalással az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára:

10032000- 01490576-00000000

b) rózsaszínű csekken a Magyar Postán, valamint

c) az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.

A befizetés bármely formájáról szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás, illetve a befizetett csekk feladóvevényének másolata fogadható el.)

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

– Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft
– Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft
– Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft
– Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje: 3.000 Ft
– Adatváltozás bejelentése + új működési nyilvántartási igazolvány: 1.000 Ft

[Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben azonban az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt (kártyát) igényel, akkor szükséges a meghatározott eljárási díj befizetése.]

 

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARAI TAGSÁG

A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak: www.meszk.hu.

Az aktív kamarai tagság az öt éves érvényes működési nyilvántartási ciklus alatt folyamatosan kötelező, a kamarai tagdíjról a kamaránál tájékozódhat.

 

A BÜNTETLEN ELŐÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS

Az Ügyfélnek erre vonatkozó kötelezettsége nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az ÁEEK EFF az első felvételkor/újrafelvételkor ellenőrzi, és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizheti a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat. Ehhez az eljáráshoz az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.

 

PONTIGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és általában 5 évig tart.(Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbítása esetén.)

Az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultsághoz az egészségügyi szakdolgozónak továbbképzési kötelezettséget kell teljesítenie(kivéve a mentesülés eseteit).

A továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal jelentkezhet. Alapnyilvántartási számát megtekintheti a http://kereso.enkk.hu oldalon, az „egészségügyi szakdolgozók” címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
– kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),
– szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A továbbképzések pontigazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

Amennyiben Ön speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések esetében ritkábban indul kötelező elméleti továbbképzés.

 

GYAKORLATI PONTOK

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie, erre tekintettel kapja meg gyakorlati továbbképzési pontjait. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos feladatkörét ellátó helyettes államtitkár, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

 

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén – 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).

 

8 ÉVES SZABÁLY”

Az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben, mivel az Ügyfél továbbképzési ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.

 

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól:

– Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.
– A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

 

A működési nyilvántartás megújítására vonatkozó kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni.