Oldal kiválasztása

Tanulóinkat szeretettel ajánljuk

Számunkra fontos a tudás átadása mellett, hogy szeretettel, tisztelettel forduljanak a tanulóink, a leendő

klienseik felé. Tanulónk csak egészséges embereket masszírozhatnak, közérzetjavító tevékenység TEÁOR

számra kiváltott vállalkozói engedéllyel. Beteg emberek masszírozásához ÁNTSZ engedély kell. ehhez fontos az egészségügyi és természetgyógyász modul elvégzése. Majd ezután az Alternatív mozgás és masszázsterapeuta tanfolyam és vizsga letétele is. Ezek nélkül nem lehet hirdetni a természetgyógyászatot, és masszázsterápiát sem. Kérjük tanfolyamra jelentkezés előtt tájékozódjon, hogy valójában mit is szeretne tanulni?

Aki Természetgyógyász szakmai vizsgára szeretne jelentkezni, Alternatív mozgás és masszázsterapeuta mentorálásával, ( a  Rendelőnkben eltöltött szakmai gyakorlat után), az 50 órás gyakorlati idő leteltével, igazolás kiállítására van lehetőség, az ENKK vizsgáira való jelentkezéshez.

Tanulónknak a tanfolyam elvégzése után lehetőséget biztosítunk a gyakorlásra, egyéni oktatás keretében is.

A képzés végeztével a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított Tanúsítványt adunk át. Jelenleg ez a jogszabály a Felnőttképzés keretében végzett oktatás során.

Személyes adatok szerepelnek a Tanúsítványon. Ezek nélkül nem regisztrálható be a tanuló. A képzést elvégezheti, de ha nem adja meg a regisztrációhoz a személyes adatait, akkor nem tudjuk hivatalosan regisztrálni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe FARNIVE oldalra.

Tanulóink részére lehetőség van kedvezményes áron kezdő vállalkozási ismereteket elsajátítani, és

mentor programban részt venni.

Tanulóink számára mindig javasoljuk az egyediséget, a masszőri munka során saját értékrendjük kialakítását, fejlesztését, és azok kiemelését a hirdetéseikben.

Felnőttképző nyilvántartásban szereplő adatok:

2020. július 1-től új engedélyezés a Felnőttképzési törvény változásai miatt.

Kiss Tibor egyéni vállalkozó

B/2020/000154
2020. 08. 07.

Biztatjuk tanulóinkat, az egyedi, saját masszázs stílus megtalálására, többféle masszázs elsajátítására is.

Fontos: Tanulóink nem csak  masszőrök a sok  közül, nem utánoznak másokat, hanem

saját, csak rájuk jellemző egyéniségüknek megfelelő stílusban alakítják ki a kezelő helyiségeiket is.

A vírus helyzet miatt egyelőre szüneteltetjük a masszázs,kínai masszázs, arcmasszázs, talpmasszázs, köpöly, moxa oktatását. Nem tartjuk jónak a távoktatást, mert szerintünk inkább a gyakorlati képzésen legyen a fókusz.

Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások

8559 – M.n.s. egyéb oktatás;
8552 – Kulturális képzés;
8551 – Sport, szabadidős képzés
Előzetesen megszerzett tudás mérése;
Álláskeresési tanácsadás;
Elhelyezkedési tanácsadás;
Pályakorrekciós tanácsadás;
Pályaorientációs tanácsadás;
Munkavállalás elősegítése;
coaching
Idézet a felnőttképzési tevékenység

“Felnőttképzők nyilvántartási rendszere:

Az Fktv. 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről, mely nyilvántartás az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza:

  1. – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett telephelyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
  2. a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba-vételi számát, köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási azonosító számát is,
  3. a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését,
  4. a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba-vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját,
  5. a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának megjelölésével,
  6. a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát.

Az Fktv-ben meghatározott adatok:

 1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat (a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét),
 2. a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját

A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján ( http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) közzéteszi.

A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást – a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított – harminc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek.

A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, ha a felnőttképző:

 1. bejelentette a felnőttképzési tevékenységének megszüntetését,
 2. jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó elhalálozott, vagy
 3. engedélye visszavonásra került.

Amennyiben a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét megszünteti, azt felnőttképzési államigazgatási szerv részére haladéktalanul be kell jelenteni.””

(forrás: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa)