Oldal kiválasztása

A 11/1997. NM rendelet alapján egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges a jogszabályok által előírt tanfolyamok elvégzése, ill. a vizsgák letétele.

Ide tartozik: Akupresszúra ( pontmasszázs)Alternatív Mozgásterápia, Légzésterápia, Masszázsterápia.

Ezen tevékenységhez előírás az egészségügyi vizsga, természetgyógyász vizsga és a szakvizsga letétele.

Ellenőrizhető az https://www.enkk.hu/index.php/hun/ alap és működési nyilvántartásában.

Forrás: https://kereso.enkk.hu/

Általános tudnivalók – szakdolgozó

Magyarországon egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. Egészségügyi tevékenységet önállóan csak az végezhet, aki a tevékenység végzéséhez megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-, és a működési nyilvántartásban (rendelkezik érvényes működési nyilvántartással).

A működési nyilvántartást az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) vezeti.

Működési nyilvántartással kapcsolatos eljárás csak az Ügyfél kérelmére indul.

Amennyiben a kérelem teljes, hiánytalan és az Ügyfél az összes szükséges mellékletet csatolta, kiállításra kerül részére a működési nyilvántartási igazolvány(kártya), amely igazolja az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultságot.

A kérelem az alábbiak vonatkozásában nyújtható be (eljárástípusok):

– Működési nyilvántartásba történő első felvétel
– Működési nyilvántartás megújítása
– Új szakképesítés felvétele a működési nyilvántartásba
– Működési nyilvántartás meghosszabbítása
– Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba
– Működési nyilvántartásból való törlés
– Adatváltozás bejelentése
– Felügyelet melletti munkavégzés bejelentése
– Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

PAPÍR ALAPÚ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A www.enkk.hu honlapon (lásd Nyomtatványok almenüpont) megtalálható a papír alapú kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Kérelem formanyomtatványt az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) ügyfélszolgálatán is igényelhet ügyfélfogadási időben.

ELEKTRONIKUS ÚTON KITÖLTHETŐ KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

A https://adatlap.enkk.hu címen megtalálható az elektronikus kérelem formanyomtatvány egészségügyi szakdolgozók részére.

Az Ügyfélnek az itt megtalálható kérelem formanyomtatvány kitöltésével és beküldésével van lehetősége elindítani a működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézést.

Mindkét esetben szükséges:

– A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása (e-mailben történő megküldése nem lehetséges).
A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

 

AZ ELJÁRÁS DÍJA (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK)

A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.

Az eljárási díj befizethető:

a) Banki átutalással az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára:

10032000- 01490576-00000000

b) rózsaszínű csekken a Magyar Postán, valamint

c) az ÁEEK EFF ügyfélszolgálatán igényelhető sárga csekken.

A befizetés bármely formájáról szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás, illetve a befizetett csekk feladóvevényének másolata fogadható el.)

Az egyes eljárástípusokra kiszabott díjak:

– Működési nyilvántartásba történő első felvétel: 3.000 Ft
– Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartásba történő új szakképesítés felvétele: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartás meghosszabbítása: 3.000 Ft
– Törlést követő újrafelvétel a működési nyilvántartásba: 1.000 Ft
– Működési nyilvántartásból való törlés: 3.000 Ft
– Elveszett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlása, cseréje: 3.000 Ft
– Adatváltozás bejelentése + új működési nyilvántartási igazolvány: 1.000 Ft
[Az adatváltozás bejelentése ingyenes. Amennyiben azonban az adatváltozásra tekintettel az Ügyfél új működési nyilvántartási igazolványt (kártyát) igényel, akkor szükséges a meghatározott eljárási díj befizetése.]

 

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARAI TAGSÁG

A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

A kamarai tagságról bővebben itt tájékozódhatnak: www.meszk.hu.

Az aktív kamarai tagság az öt éves érvényes működési nyilvántartási ciklus alatt folyamatosan kötelező, a kamarai tagdíjról a kamaránál tájékozódhat.

 

A BÜNTETLEN ELŐÉLETRE VONATKOZÓ ADATIGÉNYLÉS

Az Ügyfélnek erre vonatkozó kötelezettsége nincs, erkölcsi bizonyítványt nem szükséges csatolni a kérelemhez.

Az ÁEEK EFF az első felvételkor/újrafelvételkor ellenőrzi, és az érvényes működési nyilvántartással rendelkező egészségügyi dolgozó tekintetében a működési nyilvántartás érvényességi ideje alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizheti a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat. Ehhez az eljáráshoz az Ügyfél a formanyomtatvány aláírásával hozzájárulását adja.

 

PONTIGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A továbbképzési időszak (ciklus) a működési nyilvántartásba kerülés napjával indul és általában 5 évig tart.(Vannak kivételek, pl. a működési nyilvántartás meghosszabbítása esetén.)

Az önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultsághoz az egészségügyi szakdolgozónak továbbképzési kötelezettséget kell teljesítenie(kivéve a mentesülés eseteit).

A továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alapnyilvántartási számmal jelentkezhet. Alapnyilvántartási számát megtekintheti a http://kereso.enkk.hu oldalon, az „egészségügyi szakdolgozók” címszó alatti keresőben.

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),
– kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),
– szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A továbbképzések pontigazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

Amennyiben Ön speciális szakképesítéssel rendelkezik, javasoljuk, hogy már a továbbképzési ciklus elején kezdje meg az elméleti pontok gyűjtését tekintettel arra, hogy egyes szakképesítések esetében ritkábban indul kötelező elméleti továbbképzés.

 

GYAKORLATI PONTOK

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie, erre tekintettel kapja meg gyakorlati továbbképzési pontjait. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos feladatkörét ellátó helyettes államtitkár, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

 

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén – 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).

 

8 ÉVES SZABÁLY”

Az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és az egészségügyi szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év eltelt, a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételek szerint kerülhet a nyilvántartásba, így annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

A fentiek alapján, aki 8 évnél régebbi szakképesítéssel rendelkezik és ezen régi szakképesítésével nem szerepel a működési nyilvántartásban, de felvételét szeretné kérni, annak továbbképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben, mivel az Ügyfél továbbképzési ciklussal nem rendelkezik, továbbképzésre az alapnyilvántartási számával jelentkezhet.

 

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól:

– Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.
– A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

 

A működési nyilvántartás megújítására vonatkozó kérelmet azonban ezekben az esetekben is be kell küldeni.