Oldal kiválasztása

Kik végezhetnek természetgyógyász tevékenységet?

A vállalkozások coachingja hogyan segíthet a bevételek növelésében?

A vállalkozások coachingja hogyan segíthet a bevételek növelésében?

Hogyan segíthet a Business coach a masszőr és természetgyógyász az Ön vállalkozásának?

Ha szeretné tudni, kérjen időpontot online megbeszélésre.

 

Mérnök coach képzés. Debreceni Egyetem Műszaki Kar épülete előtt. 2020 szeptember

 

Amit tudni érdemes rólam:

Kiss Tibor vagyok, 2019-ben elvégeztem a Business coach (üzleti coaching) képzést. A Business coach képzésen tanultakat a saját vállalkozásomban is alkalmazom.. 2009-ben kezdtem a természetgyógyász tanulmányok elvégzését,  azóta is folyamatosan bővítem a tudásomat, a természetes gyógymódokkal kapcsolatban. A természetgyógyászatot hivatalosan ÁNTSZ engedéllyel végzem. Működési igazolvánnyal, és Működési engedéllyel rendelkező, természetgyógyász rendelőben. Ismerem azt az utat, amit a kollégáim jártak, járnak be. Kezdő közérzetjavító masszőrként, svéd masszőrként, frissítő masszőrként, talpmasszőrként kezdtem. 1994-1995-ben végeztem el az első masszőr tanfolyamot. Családtagom reumatoid artrisze és gerincbetegsége miatt. Ekkor még csak családtagokat,barátokat, ismerősöket masszíroztam.  Majd az egészségügyi és természetgyógyász vizsga után elvégeztem a mozgás és masszázsterapeuta tanfolyamat, akupresszúrát és levizsgáztam. Majd működési engedéllyel el kezdtem beteg emberek kezelését folytatni, az orvosi kezelések mellett végezhető kiegészítő természetgyógyász kezeléssel. Örömmel tapasztaltam, hogy valóban kiegészítik, segíthetik a hivatalosan elismert természetes gyógymódok a betegek gyógyulását. Lerövidül a táppénzen töltött idő. Kevesebb a visszaesés a betegségbe. A természetgyógyászatnak a betegségek megelőzésében, van jelentős szerepe, illetve betegség esetén az orvosi kezelés mellett, vagy után a rehabilitációban, van óriási szerepe.Vannak olyan betegségek, amelyet képzett természetgyógyászok nem kezelhetnek, kizáró okok fennállása miatt.  Az általam tartott képzéseken ezeket tanítom.

Felnőttképzési tevékenységet folytatok, igyekszem lelkiismeretesen átadni a megszerzett tudásomat a tanulóimnak. Ismerem a természetgyógyászattal, és masszőri, mozgás és masszázsterapeuta, akupresszőr szakmát, hiszen működési engedéllyel rendelkezem. Valamint a természetgyógyász vizsgákra való felkészítést is vállalom. Gyakorlati oktatóhelyként, jogosult vagyok a kötelezően előírt gyakorlati képzés igazolására is.

Teljesült a nagy álmom, hogy alkalmazotti és mellékállásban végzett tevékenységem felcserélem főállású vállalkozóra. 2019.májusától főállású vállalkozóként dolgozom. Így már eredeti szakmámban is tudok dolgozni. a földmérésben.Több időt tölthetek a természetben, ami nagyon fontos a regenerálódásban.

Nemcsak elméletben tudok segíteni a vállalkozóknak, hanem saját magam vállalkozói tapasztalatát is át tudom adni.

Jelenleg a Debreceni Egyetem Coach képzésén veszek részt. A tudásom folyamatosan bővül. Így hamarosan diplomás coachként is át tudok adni tanulóimnak, és vállalkozóknak azonnal használható ismereteket. A coachinggal pedig a hozzám fordulók  vállalkozásában lévő rejtett tartalékokat is felderíthetjük az ügyfelekkel közösen.

Vállalkozás indítás előtt állóknak is hasznos lehet tudni, milyen lehetőségek vannak a vállalkozás fejlesztésére.

Ha szeretne konzultációra jelentkezni, hívjon bizalommal: Kiss Tibor Szerencs, Hegy u. 8/b fszt. 1.

Tel: 06/30-58-77-363, vagy 06/-20-586-11-79

kisstibi(pont)szerencs(kukac)gmail.com

Az telefonszám és email cím személyes adatnak minősül,  az emailcím vezetéknevet, és keresztnevet tartalmaz.

 

Tanulóinkat szeretettel ajánljuk

Számunkra fontos a tudás átadása mellett, hogy szeretettel, tisztelettel forduljanak a tanulóink, a leendő

klienseik felé. Tanulónk csak egészséges embereket masszírozhatnak, közérzetjavító tevékenység TEÁOR

számra kiváltott vállalkozói engedéllyel. Beteg emberek masszírozásához ÁNTSZ engedély kell. ehhez fontos az egészségügyi és természetgyógyász modul elvégzése. Majd ezután az Alternatív mozgás és masszázsterapeuta tanfolyam és vizsga letétele is. Ezek nélkül nem lehet hirdetni a természetgyógyászatot, és masszázsterápiát sem. Kérjük tanfolyamra jelentkezés előtt tájékozódjon, hogy valójában mit is szeretne tanulni?

Aki Természetgyógyász szakmai vizsgára szeretne jelentkezni, Alternatív mozgás és masszázsterapeuta mentorálásával, ( a  Rendelőnkben eltöltött szakmai gyakorlat után), az 50 órás gyakorlati idő leteltével, igazolás kiállítására van lehetőség, az ENKK vizsgáira való jelentkezéshez.

Tanulónknak a tanfolyam elvégzése után lehetőséget biztosítunk a gyakorlásra, egyéni oktatás keretében is.

A képzés végeztével a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított Tanúsítványt adunk át. Jelenleg ez a jogszabály a Felnőttképzés keretében végzett oktatás során.

Személyes adatok szerepelnek a Tanúsítványon. Ezek nélkül nem regisztrálható be a tanuló. A képzést elvégezheti, de ha nem adja meg a regisztrációhoz a személyes adatait, akkor nem tudjuk hivatalosan regisztrálni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe FARNIVE oldalra.

Tanulóink részére lehetőség van kedvezményes áron kezdő vállalkozási ismereteket elsajátítani, és

mentor programban részt venni.

Tanulóink számára mindig javasoljuk az egyediséget, a masszőri munka során saját értékrendjük kialakítását, fejlesztését, és azok kiemelését a hirdetéseikben.

Felnőttképző nyilvántartásban szereplő adatok:

2020. július 1-től új engedélyezés a Felnőttképzési törvény változásai miatt.

Kiss Tibor egyéni vállalkozó

B/2020/000154
2020. 08. 07.

Biztatjuk tanulóinkat, az egyedi, saját masszázs stílus megtalálására, többféle masszázs elsajátítására is.

Fontos: Tanulóink nem csak  masszőrök a sok  közül, nem utánoznak másokat, hanem

saját, csak rájuk jellemző egyéniségüknek megfelelő stílusban alakítják ki a kezelő helyiségeiket is.

A vírus helyzet miatt egyelőre szüneteltetjük a masszázs,kínai masszázs, arcmasszázs, talpmasszázs, köpöly, moxa oktatását. Nem tartjuk jónak a távoktatást, mert szerintünk inkább a gyakorlati képzésen legyen a fókusz.

Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások

8559 – M.n.s. egyéb oktatás;
8552 – Kulturális képzés;
8551 – Sport, szabadidős képzés
Előzetesen megszerzett tudás mérése;
Álláskeresési tanácsadás;
Elhelyezkedési tanácsadás;
Pályakorrekciós tanácsadás;
Pályaorientációs tanácsadás;
Munkavállalás elősegítése;
coaching
Idézet a felnőttképzési tevékenység

“Felnőttképzők nyilvántartási rendszere:

Az Fktv. 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről, mely nyilvántartás az Fktv.-ben meghatározott adatok mellett – tartalmazza:

  1. – annak megléte esetén – a felnőttképző felnőttképzési tevékenységgel közvetlenül érintett telephelyének címét, továbbá a felnőttképző levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
  2. a felnőttképző adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba-vételi számát, köznevelési intézmény, szakképző intézmény és felsőoktatási intézmény esetében az oktatási azonosító számát is,
  3. a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését,
  4. a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásába történő felvétele során képzett nyilvántartásba-vételi számát és a nyilvántartásba vétel időpontját,
  5. a felnőttképző adataiban bekövetkezett változást, a változás időpontjának megjelölésével,
  6. a felnőttképző nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát.

Az Fktv-ben meghatározott adatok:

 1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat (a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét),
 2. a felnőttképző törvényes képviseletére jogosult természetes személy természetes személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját

A felnőttképzők nyilvántartása nyilvános, azt a felnőttképzési államigazgatási szerv a honlapján ( http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest) közzéteszi.

A felnőttképző a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változást – a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított – harminc napon belül köteles bejelenteni a felnőttképzési államigazgatási szervnek.

A felnőttképzési államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli a felnőttképzőt, ha a felnőttképző:

 1. bejelentette a felnőttképzési tevékenységének megszüntetését,
 2. jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó elhalálozott, vagy
 3. engedélye visszavonásra került.

Amennyiben a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét megszünteti, azt felnőttképzési államigazgatási szerv részére haladéktalanul be kell jelenteni.””

(forrás: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa)

 

 

 

 

Visszautasítjuk a masszázsszalon megnevezést, ahhoz túl sokat tanultunk, és képeztük magunkat

Masszőrnek lenni hivatás és küldetés.

Köztudomású, hogy elegendő 8 általános iskolai végzettség, és egy kb. 2-3 napos masszőr tanfolyam, hogy masszőrnek mondják  magukat. Aki ettől többet szeretne, az képezi magát. Ez a masszőr tudás annyira elég, hogy kipróbálja magát, aki emberekkel szeret foglalkozni. Vannak, akiknek nagyon jó érzéke van, és sikeres. Akinek van igénye, egyre többféle masszázst is megtanul. Viszont gyógyítást nem hirdethetnek, ezzel a tudással beteg emberek masszázs kezelését nem végezhetik. vállalkozói engedélyükben a TEÁOR  Közérzetjavító tevékenység.

Gyógymasszőri végzettséghez és természetgyógyászoknak, akik szakosodnak a mozgás- és masszázsterapeuta képzésen,  elengedhetetlen, és kötelező alap: az érettségi megléte.

A közérzetjavító masszázs egészséges emberek való. Javasoljuk Betegségek esetén keressék a gyógymasszőröket, és a természetgyógyász végzettséggel rendelkező mozgás és masszázsterapeutákat.

A KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL KIADOTT MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY tanúsítja, hogy a rendelő megfelel a beteg emberek kezelésére.

Az Egészségügyi végzettséggel rendelkezők: –

Humán egészségügyi szolgáltatási kategóriába tartoznak, ezen belül is van természetgyógyász TEÁOR száma a vállalkozónak.

A gyógymasszőrök, és a mozgás és masszázsterapeuták tanulnak anatómiát, élettant, és kórtant. Kötelező vizsgázniuk is ezekből. Míg a közérzetjavító masszázsban jó esetben min. 6-10 anatómia óra van, addig a gyógymasszőr, és mozgás masszázs-terapeuta egészségügyi vizsgát tesz. Aki egészségügyi vizsgát tesz, bekerül az Állami Egészségügyi Ellátó Központ alap nyilvántartásába. Aki kiváltja a Működési Engedélyt, azok Működési nyilvántartásba kerülnek. Ez ad garanciát arra is, hogy megfelelő szakember végzi a kezelést.

Az állampolgárok felelőssége, hogy utána néznek annak, hogy kinek a kezébe adják a gerincüket, lábukat. Egy nem megfelelő szakember kiválasztása akár állapotromlással is járhat. Hiszen vannak betegségek, amelyek masszázst kizáró okok között szerepelnek. Amennyiben egy egészségügyi végzettséggel rendelkező masszőr Önt orvoshoz küldi, mert gyanítja, hogy olyan betegség van, ami masszázst kizáró ok, kérjük forduljon orvoshoz. Lehet, hogy csak egy fölösleges kivizsgálás lesz, de, nagyon sok esetben visszajeleztek pácienseink, hogy azonnali orvosi kezelés, reumatológus, ortopéd orvos kezelésébe kerültek.

Az Aranybambusz természetgyógyász rendelő hivatalosan működő természetgyógyász praxis. A megfelelő tudással, vizsgával rendelkező dolgozókkal, Kormányhivatal által kiadott működési engedéllyel várjuk a hozzánk fordulókat.

Folyamatosan képezzük magunkat, hogy a jelenleg elfogadott, érvényes Természetgyógyász törvényben előírtakat betartjuk, és a még nem elfogadott, de jó eredményeket elérő alternatív gyógymódokat is ismerjük, és ami hatásos alkalmazzuk.

Kérjük Önöket, hogy masszázsra bejelentkezés előtt tájékozódjanak a masszőr végzettségéről,  betegségek esetében különösen a Működési Engedély meglétéről.

Működési engedély olvasható az Impresszum részben. Ebben szerepel, hogy milyen jogszabályoknak kell megfelelni a természetgyógyásznak, aki akupresszúra, és mozgás és masszázsterapeuta vizsgával rendelkezik.

Az Önök döntése az Önök felelőssége. Egészséges ember bármilyen masszázst választhat. Az összes masszázsnak van jótékony hatása. Betegség esetében javasoljuk egészségügyi végzettségű masszőr felkeresését, aki célzottan, és hatékonyan végzi a munkáját. Sőt azt is megmondja, ha masszázst kizáró ok miatt nem vállalhatja az ön masszázsát. Kérjük ezeket vegyék figyelembe.

Aranybambusz dolgozói

 

Figyelem! 2020. szeptembertől megváltozik a felnőttképzés.

Figyelem! 2020. szeptembertől megváltozik a felnőttképzés.

 

Kijött az új jogszabály, mely szerint a képzések engedély és bejelentés kötelesek. amint a törvény végrehajtási rendelete kijön tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Jelenleg még nem tisztázott számunkra, hogy a masszázs hatékonyságának fokozására, a betanított mozgásgyakorlatok bemutatása, csoportos oktatása felnőttképzésnek minősül-e? Vannak kérdéseink a felnőttoktatási tevékenységgel kapcsolatban, mi minősül annak? Hogyan kapják meg a tanulók erről a tanusítványt, és mi lesz ennek a költsége?

2020. szeptember 1-től remélem, hogy el tudjuk majd kezdeni az oktatást ismét.

 

Régi tanfolyamainkról itt olvashatnak:

 

Masszázs, kínai masszázs, talpmasszázs, köpöly, Access bars képzések után lehetőség van részt venni gyakorló napokon. Számunkra fontos a tudás átadása. Ha jól végzed a munkádat, szívesen mennek Hozzád kezelésekre. Nem vagyunk egyformák, vannak területek amiket könnyen, gyorsan elsajátítunk, és van, amihez sokkal több gyakorlás kell. A képzéseken a gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt. Ha szükséged van gyakorlásra a képzés után 2 alkalommal díjmentesen gyakorolhatsz, mintha oktatáson vennél részt.

Biztosítunk csere-bere napokat, hiszen Neked is jólesik, ha megmasszíroznak. Ha nem tudsz valamit, vagy nem értesz, bátran kérdezhetsz a gyakorló és csere-bere napokon.

Masszázs tanfolyamok árai:

Stresszoldó nyak és hátmasszázs mini tanfolyam

1 napos 20.000.- Ft/fő , házaspárok részére: 10 % kedvezmény (36.000.- Ft/2 fő)

A kurzus  ára tartalmazza a jegyzet árát, a felhasznált krémeket, olajokat, tisztítókendőket, fertőtlenítőt.és plusz  egy gyakorló délelőtt árát.

 

Kínai masszázs tanfolyam:

Ár: 30.000.- Ft/fő

1 napos képzés, első nap délelőtt elmélet, délután gyakorlat, Biztosítunk még két alkalmat díjmentesen gyakorlásra.

Garancia: Ha ennyi idő alatt nem tanulod meg, lehetőséged van díjmentesen részt venni a következő tanfolyamon.

A képzés ára tartalmazza a jegyzetet és plusz egy gyakorló délelőtt árát.

 

Alap frissítő Talpmasszázs tanfolyam

1 napos, 30.000.- Ft/fő

1 napos képzés, első nap délelőtt elmélet, délután gyakorlat, Biztosítunk még két alkalmat díjmentesen gyakorlásra.

Garancia: Ha ennyi idő alatt nem tanulod meg, lehetőséged van díjmentesen részt venni a következő tanfolyamon.

A kurzus ára tartalmazza a jegyzet árát, a felhasznált krémeket, olajokat, tisztítókendőket, fertőtlenítőt, plusz 2 gyakorló délelőtt árát.

 

Haladó frissítő talpmasszázs képzés

1 napos ár: 10.000.- Ft/fő

Azoknak, akik részt vettek az Aranybambuszban tartott alap frissítő talpmasszázs képzésen. Más oktatási intézménynél szerzett tanúsítványt nem tudjuk elfogadni.

A kurzus ára tartalmazza a jegyzetet és a felhasznált anyagokat.

Köpöly tanfolyam

1 napos ár:30.000.- Ft

Ár tartalmazza a jegyzetet, a képzés során felhasznált anyagokat, a házi vizsgát, és plusz egy gyakorló délelőtt árát.

Gyakorló délelőtt igénybe vehető előzetes egyeztetés alapján, akár egyéni oktatásban is.

Küldetésünknek tekintjük, hogy az általunk oktatott tananyagot mindenki saját ütemében elsajátítsa, és biztonságosan, vendégeik javára alkalmazza.

Meghirdetett gyakorló délelőttökön az ár: 2.000.- Ft/fő

Access Bars kezelői képzés

A képzés 1 napos, ára: 63.000.- Ft (az ár Forint-Dollár árviszonyához kötött, központilag meghatározott!)

Ismétlőknek, 14-17 éves fiataloknak féláron: 31.500.- Ft

14 éves kor alatt fizető felnőttel érkező gyermek esetében díjmentes.

Az ár tartalmazza a jegyzet árát, képes fotózott fejábrákat, kávét, teát, nassolni valót

Joy of Business Üzlet öröme bevezető kurzus

Ár: 15.000.- Ft

Ez az életed, nem csak egy próba – választanod kell, teremtened kell, és szabad, hogy akár szórakoztató legyen, és szabad többet kérned.

– SIMONE MILASAS,  AZ ÜZLET ÖRÖME alapítója és szerzője

 

Masszázs a járvány után? Hogyan?

Kedves Vendégeink, Kedves betegek!

Rendelőnkben a járvány előtti működésre térünk vissza.

Mivel egészségügyi szolgáltatóként dolgoztunk a járvány előtt is, odafigyeltünk a fertőzések

megelőzésére, és a betegek jogaira.

Kérjük Önöket, hogy hozzanak magukkal szájmaszkot, lehetőség szerint olyat, ami kényelmes, hiszen a masszázs 30-60 perces.

A rendelőnkben van kézfertőtlenítő, melyet kérjük, hogy használjanak érkezéskor, és távozáskor is.

Masszázsra bejelentkezés:

20/586-11-79, vagy 30/58-77-363